Körkortsteori för dig som ska öva till körkort

På sidorna med teori hittar du grundläggande körkortsteori och information om trafikregler. Körkortsteorin är nyttigt för dig som planerar eller håller på att ta körkort men även för dig som redan har körkort och behöver fräscha upp kunskaperna. Har du till exempel koll på vad grundregeln innebär eller olika fordons hastighet vid körning med eller utan bromsad eller obromsad släpvagn?

Du kan börja studera teorin innan du har skaffat körkortstillstånd eller börjat övningsköra. Du bör även ha studerat körkortsteorin och känna till de viktigaste trafikreglerna innan du börjar övningsköra på riktigt i trafiken. Tänk dock på att innan du börjar övningsköra privat behöver du ett körkortstillstånd och en godkänd handledare som är med vid övningskörningen.
Många upplever att plugga körkortsteorin är väldigt tråkigt och jobbigt. Men för att du ska lyckas på teoriprovet hos Trafikverket är det viktigt att du verkligen är påläst och har kunskap om fordonet, människan i trafiken, vägmärken och kännedom om trafikregler. Ett tips om du upplever att det är jobbigt är att försöka plugga något eller några avsnitt vid varje pluggtillfälle. Istället för att läsa genom en massa teori som sedan glöms bort (ytinlärning). Kvalitét är att föredra istället för kvantitet. Det viktiga är inte att läsa igenom all teori, utan att förstå varför trafikregeln finns och komma ihåg hur regeln fungerar och när den appliceras. Om det är trafikregler som du inte förstår kan du kontakta oss eller din handledare eller en trafikskola så kan de förklara regeln närmare.

Teoriavsnitten är främst anpassad för B-behörigheten (bil) men då många avsnitt relaterar till trafikregler eller är grundläggande för andra behörigheter har du nytta av den för andra behörigheter. Antalet avsnitt på sidan är något som vi arbetar med att utöka och detta kommer att utökas löpande. Om du behöver mer teori kan du skaffa ett konto till körkortstjänsten. Där hittar du betydligt mer teori. Tjänsten innehåller över 300 avsnitt med körkortsteori för dig som pluggar körkortsteori.