Introduktionsutbildning

Innan man får övningsköra privat behöver eleven och handledaren genomföra en riskutbildning som kallas introduktionsutbildning. Ibland kallas introduktionsutbildningen även för handledarutbildning.
Introduktionsutbildning

Utbildningen

Denna utbildning blev obligatorisk år 2006 och syftar till att bland annat informera om risker i trafiken, körkortsutbildning och vilka regler som gäller vid övningskörning. Det ges även tips till handledaren på hur man bäst planerar övningskörningen med eleven.

Kursen varar i minst 3 timmar och genomförs hos godkänd utbildare. Kostnaden för utbildningen ligger vanligtvis på c:a 300-400 kr. Det är samma kurs för elev som för handledare de behöver dock inte gå utbildningen samtidigt. Handledaren behöver endast gå kursen en gång även om denne ska vara handledare åt flera elever.

Krav

Innan kursen kan genomföras behöver eleven som ska övningsköra ha fyllt 15 år och 9 månader.

Övrigt

Du behöver inte genomföra utbildningen för utökad B-behörighet (villkor 96 / B96) eller om du ska utbilda dig på manuell växlad bil och idag har villkor på att endast köra automatväxlade bilar.

Gå tillbaka