Parkering

Parkeringsregler

Grundreglerna gällande parkeringsförbud är följande:

- Du får inte parkera på plats där fara kan uppstå eller där trafiken hindras eller störs.
- Parkering ska normalt ske på höger sida, på enkelriktad gata får du parkera på vänster sida.
- Parkering ska ske i vägens längdriktning.
- Parkera utanför körbanan när vägen gör det möjligt.

Dessutom är det parkeringsförbud vid följande platser:
- I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m före eller efter korsningen.
- På ett övergångsställe eller 10 m före övergångsstället.
- På motorväg.
- I ett spärrområde.
- I en järnvägskorsning eller inom ett avstånd av 30 m före eller efter korsningen.
- I en tunnel eller vägport.
- På eller i en skymd kurva eller backrön.

Om ett fordon parkerats på ett sätt att det allvarligt hindrar eller stör annan trafik har polisen rätt att flytta fordonet vilket ägaren av fordonet får betala.

Ej parkering

Datumparkering

Där datumparkering råder innebär det att parkering är förbjuden på den gatusida som har jämna husnummer under jämnt datum och udda husnummer för udda datum.
Exempelvis, 3 februari 2011 är ett udda datum och därmed är det förbjudet att parkera på den sida där det är udda husnummer och där datumparkering gäller.

Ej parkering

Parkeringstider

Anges ofta med en tilläggstavla och anger vilka tider det är förbud- eller tillåtet att parkera.

Svarta eller vita siffror utan parantes anger vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parantes anger vardag före sön- och helgdag.

Röda siffror anger sön- och helgdag.

Ej parkering

Zon med parkeringsförbud

Inom zon med förbud att parkera fordon är parkering helt förbjuden utom på särskilt anordnade parkeringsplatser (exempelvis i parkeringsrutor).

Ej parkering
Gå tillbaka