Fordonskännedom

ABS-bromsar

Anti Block System eller ABS som det förkortas finns idag i de flesta moderna bilar.
Fördelen med ABS-bromar är att fordonet går att styra även under en hård inbromsning och risken för sladd minskar även.
ABS-bromarna styrs med hjälp av elektronik som registrerar friktionen för varje hjul under en inbromsning och anpassar därefter bromskraften efter friktionen.

Vägmärke axeltryck

Batteri

Batteriet lagrar den överskottsström som generatorn alstrar.
Ett batteri innehåller blyplattor och batterisyra och du bör vara mycket försiktig när du handskas med batteriet då batterisyran är frätande.

Det är viktigt att med jämna mellanrum kontrollera vätskenivån i batteriet för att undvika att blyplattorna förstörs. Om vätskenivån är låg ska batteriet fyllas på med destillerat vatten vilket finns att köpa på de flesta bensinmackarna.

Om du inte ska använda fordonet under en längre tid bör du koppla bort kablarna från batteriet för att undvika att det blir urladdat under tiden, om batteriet blir urladdat kommer du inte kunna starta fordonet utan starthjälp. Ett urladdat batteri kan även frysa sönder redan vid 5-10 minusgrader.

Laddningslampa

Om laddningslampan lyser är detta en varning om att generatorn inte alstrar tillräckligt med ström.
Detta kan leda till att batteriet blir urladdat vilket medför att bilen inte kan startas.
Orsaken till att laddningslampan lyser kan bero på att ett fel uppstått med generatorn eller att generatorremmen inte är tillräckligt spänd.

Oljetryckslampa

Om oljetryckslampan lyser är detta en varning om att motorns smörjning inte är tillräcklig.
Denna varning är mycket allvarlig och kan leda till att motorn förstörs. Om lampan börjar lysa bör du omedelbart stanna och stänga av fordonet.

Starta fordonet med hjälp av startkablar

För att starta en bil med hjälp av startkablar, gör så här:
1. Stäng av den bil som ska ge ström.
2. Koppla den röda kabelns ena klämma till pluspolen på det batteri som ska ge ström, koppla den andra klämman till pluspolen på det batteri som ska få ström.
3. Koppla sedan den andra kabelns klämma till minuspolen på det batteri som ska ge ström, koppla den andra klämman till någon olackerad motordel till den bil som ska ta emot ström.
4. Starta bilen som ska ge ström, starta sedan bilen som ska ta emot ström.
5. Ta sedan bort kablarna, börja med att ta bort klämman som sitter i motorrummet på den bil som tagit emot ström.

Servo, styrservo

De flesta moderna bilar använder idag styrservo för att underlätta bilens styrning. Servosystemet drivs och smörjs med hjälp av hydraulvätska.
Kontrollera med jämna mellanrum att vätskenivån är tillräcklig i hydraulbehållaren, om vätskenivån är för låg kan styrservon helt sluta att fungera.

Styrservon fungerar inte om:
- Om hydraulvätskan är slut.
- Om motorn inte är igång.
- Om drivremmen slirar eller gått av.
- Om ventilsystemet inte fungerar korrekt.

Om styrservon är ur funktion kan bilen fortfarande köras men styrningen blir så pass tung att bilen blir trafikfarlig.

Turbo

Turbon är ett system för att öka effekten i en motor.
Turbons uppgift är att suga in och komprimera luften som finns i motorns cylindrar, desto mer syre det finns när bränsle sprutas in i cylindrarna desto större blir motorns effekt.

Fördelar med turbon är den förser motorn med en större mängd luft, renare avgaser då mer bränsle förbränns.

Nackdelar med turbon är att effekten kan försämras vid körning på låga varvtal eller vid körning på hög höjd.

Gå tillbaka