Datumparkering

Där datumparkering råder innebär det att parkering är förbjuden på den gatusida som har jämna husnummer under jämnt datum och udda husnummer för udda datum.
Exempelvis, 3 februari 2011 är ett udda datum och därmed är det förbjudet att parkera på den sida där det är udda husnummer och där datumparkering gäller.

Däck
Gå tillbaka