Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är en försäkring som täcker de mest grundläggande skadorna som en fordonsägare kan råka ut för med fordonet.
Trafikförsäkringen lämnar ersättning för alla personskador i samband med olyckor, oavsett om föraren är skyldig till olyckan eller inte.
Dessutom ersätts skador på egendom som en förare förorsakat.
För att ett motorfordon ska få tas i bruk och få användas måste fordonet vara trafikförsäkrat.

Gå tillbaka