Koldioxid

Koldioxid (CO2) är en gas och är en förening av kol och syre. Gasen bildas vid förbränning av fossila och organiska bränslen och bidrar till den s.k växthuseffekten.

En katalysator minskar ej mängden koldioxid som släpps ut via avgaser.

Gå tillbaka