Fartblindhet

Om man håller en konstant hög hastighet vänjer man sig vid den höga hastigheten och upplever att den är lägre än vad den egentligen är då har man drabbats av fartblindhet.
Det är en ökad risk för fartblindhet på öppna och breda vägar samt vid tystgående fordon då hörselintrycket minskar.
Risken med att vara fartblind är att man minskar farten för lite då man behöver sakta ned (exempelvis vid en kurva eller en avfart).
Att titta på hastighetsmätaren och kontrollera att rätt hastighet hålls är ett bra sätt att förhindra fartblindhet.

Snabba hastigheter
Gå tillbaka