Risker vid omkörning

Omkörningsolyckor är idag en av de vanligaste olycksorsakerna och leder ofta till svåra personskador då olyckorna inträffar vid höga hastigheter.
De vanligaste orsakerna till att omkörningsolyckor sker är att fordonsföraren som kör om felbedömer siktsträckan eller felbedömer det mötande fordonets hastighet.

Omkörning
Gå tillbaka