Gångfartsområde

Ett gångfartsområde är anpassad för fotgängare och fordon har även väjningsplikt gentemot gångtrafikanter. Gångfartsområde hette tidigare gårdsgata.
Tänk på följande vid körning på ett gångfartsområde :

- Du får inte köra fortare än gång hastighet.

- Parkering är endast tillåtet på särskilt anordnade platser.
- Du har väjningsplikt mot andra fordon när du ska köra ut från gårdsgatan på en allmän väg.

Gårdsgata
Gå tillbaka