Hjälpa skadade vid olycka

Vid en trafikolycka har du vissa skyldigheter oavsett om du har skuld till olyckan eller inte.
En av dessa skyldigheter är att du ska stanna på olycksplatsen för att hjälpa skadade.
Följande skador skador ska behandlas först enligt ABC:

A - Andningssvårigheter, B - Blödningar, C - Chock.

Om en person har puls men inte har tillräcklig andning, kontrollera att luftvägarna är fria och använd mun-mot-mun metoden om det behövs, när andningen har återkommit placera den skadade i framstupa sidoläge.

Vid en blödning är det viktigt att placera den skadade kroppsdelen så högt som möjligt och lägga ett första förband. Om blödningen är stark måste ett tryckförband läggas genom att placera ett hårt föremål över såret och lägga ett ganska hårt förband över så att det hårda föremålet trycks ordentligt mot såret. Förbandet får dock inte vara så hårt att det stoppar blodcirkulationen.

En chock uppstår vid kraftiga blödningar, brännskador eller inre skador och är ett livshotande tillstånd. Vanliga symptom är att personen är blek, kallsvettig, orolig och har snabb och svag puls. Dessutom är det vanligt att den skadade är törstig.
För att hjälpa en person i chocktillstånd:

- Lägg den skadade med huvudet lågt (tex i framstupa sidoläge)
- Lossa på slips, krage eller andra åtsittande föremål.
- Lägg en filt eller ett plagg över den skadade.
- Flytta inte den skadade, om det inte är nödvändigt.
- Ge inte någon vätska till den skadade.

Trafikolycka
Gå tillbaka