Cirkulationsplats

Vanligtvis består en cirkulationsplats av fyra sammankopplade vägar, det innebär att man lämnar en väg och kör in på en annan när man kör in i cirkulationsplatsen.
Före cirkulationsplatsen ska höger körfält användas om man vill svänga till höger eller köra rakt fram, om man ska svänga till vänster ska vänster körfält användas.

Den som ska köra in i en cirkulationsplats har alltid väjningsplikt mot de fordon som redan befinner sig i cirkulationsplatsen.
När man kör in i cirkulationsplatsen behöver man inte använda körriktningsvisare eftersom det bara finns ett val av körriktning. Det ska man däremot alltid göra när man ska lämna cirkulationsplatsen eller om man ska byta körfält medan man är inne i den.

En rondell avser den plats i mitten av en cirkulationsplats.

Rondell
Gå tillbaka