HA-Olja

HA-oljor är restprodukter som uppstår när basoljor renas vid smörjmedeltillverkning.
Bildäckstillverkare använder oljan som mjukgörare i bildäck för att ge däcket ett bra grepp vid blött väglag. När däcket slits frigörs gummipartiklar som innehåller den giftklassade HA-oljan, vilket medför en negativ påverkan på miljön. Ett personbilsdäck kan innehålla upp till en liter HA-olja.

Gå tillbaka