Fordonsbegrepp och definitioner

Boggi Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 m.
Lätt buss En bil med en totalvikt av högst 3,5 ton som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen.
Tung buss En bil med en totalvikt högre än 3,5 ton som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen.
Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.

2. En eldriven rullstol som drivs av den åkande och är konstruerad för en hastighet av högst 15 km/tim.

3. Ett eldrivet fordon med tramp eller vevanordning om el-motorn:
a) endast förstärker effekten från tramp- eller vevanordningen
b) inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim
c) har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt.
Dolly En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängsvagn och som är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.
Efterfordon Ett fordon som är kopplat till en bil, traktor, motorredskap eller terrängmotorfordon och som inte är ett släpfordon.
Fordonståg Ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon.
Lastbil 1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran. 2. En annan bil som inte är att anse som personbil eller buss.
Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Tung lastbil En lastbil med en totalvikt högre än 3,5 ton.
Lekfordon Ett fordon som ska anses som leksak.
Lätt motorcykel 1. En motorcykel som drivs av en förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 cc och en nettoeffekt av högst 11 kw.

2. En motorcykel med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kw.
Lätt släpfordon 1. Ett släpfordon med en totalvikt om högst 750 kg.

2. Ett släpfordon med en totalvikt över 750 kg såvida detta inte överstiger dragfordonets tjänstevikt och att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
Lätt terrängvagn En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.
Moped klass 1 En moped som inte tillhör klass II.
Moped klass 2 En moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/tim och som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kw.
Moped Ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen och som har

1. två hjul samt
a. om det drivs av en motor som bygger på inre förbränning, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller
b. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt för kontinuerlig drift,

2. tre hjul samt
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter,
b. om det drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller
c. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt för kontinuerlig drift, eller

3. fyra hjul och en massa utan last på högst 350 kilogram samt
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter,
b. om det drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller
c. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt för kontinuerlig drift.

Vid beräkningen av en fyrhjulig mopeds massa ska inte batteriet räknas in.
Motorcykel 1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter.

2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 400 kilogram eller 550kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15kilowatt, dock inte moped.

Vid beräkningen av en motorcykels massa ska inte batteriet räknas in.
Motordrivet fordon Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.
Motorredskap Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods.
Motorredskap klass 1 Ett motorredskap som är konstruerat för en högstaklass I hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen.
Motorredskap klass 2 Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.
Personbil En bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och

1. är inrättad huvudsakligen för personbefordran eller

2. är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
d. bord.
Påhängsvagn En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil, en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet.
Sidvagn Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt fordon.
Släpfordon Ett fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än en moped klass II och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon.
Släpkärra En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som förs över till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 ton.
Släpsläde Ett släpfordon på medar som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
Släpvagn Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
Snöskoter En terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar.
Terrängsläp Ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett terrängmotorfordon.
Traktor Ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller ett arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. En traktor får vara utrustad för transport av gods och för befordran av passagerare.
Tung motorcykel En motorcykel vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter eller en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt.
Gå tillbaka