Övningskörning

Övningskörning

För att öva till bilkörkort är det möjligt att övningsköra tillsammans med en trafikskola eller att övningsköra privat tillsammans med en godkänd handledare. Många väljer att komplettera dessa alternativ. Att övningsköra privat är ett kostnadseffektivt sätt att lära sig köra och hantera fordonet i trafiken. Vid övningskörning hos en trafikskola får du prova hantera fordonet i vissa moment och trafiksituationer. Trafikverket uppger att chansen ökar att lyckas med uppkörningen om en större del av övningskörningen genomförs privat.

Ålder

För att övningsköra behöver eleven ha fyllt:

- 16 år för att övningsköra med bil.
- 17 år och 6 månader för att övningsköra med lätt lastbil eller med lätt släpvagn.

Innan övningskörning

För att få övningsköra hos en trafikskola eller privat behövs ett körkortstillstånd. Ansökan om detta tillstånd genomförs hos Transportstyrelsen. Vid övningskörning privat behöver du även en godkänd handledare som närvarar vid körningen. Eleven och handledaren behöver då ha genomgått en introduktionsutbildning.

Krav

Vid privat övningskörning ska en grönvit skylt med texten ”ÖVNINGSKÖRNING” fästas så att denna är väl synlig för bakomvarande trafik. Handledaren behöver även ha med sig handledarbeviset vid övningskörning.

Gå tillbaka