Obevakade- och bevakade övergångsställen

Det finns två typer av övergångsställen, obevakade och bevakade.
Vid ett obevakat övergångsställe råder väjningsplikt mot fotgängare.
Ett bevakat övergångsställe är utrustat med ljus- och ibland ljudsignaler.
Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.
Ett övergångsställe räknas som bevakat om det regleras av polis.

Övergångsställe
Gå tillbaka