Koloxid

Kallas ibland även för kolmonoxid och är en förening av kol och syre.
Gasen bildas vid ofullständig förbränning av fossila eller organiska ämnen. Koloxid är en färg- och luktlös gas som kan försämra blodets förmåga att transportera syre vilket leder till trötthet och koncentrationssvårigheter.

Gasen är livsfarlig vid stora mängder, se därför alltid till att inte ha fordonet på tomgång i ett rum som saknar ventilation.

Gå tillbaka