Belysning

Dimljus

Får användas vid dimma eller kraftig nederbörd.
Dimljus får aldrig användas tillsammans med halvljus.
Det är tillåtet använda dimbakljus om sikten är kraftigt nedsatt, men inte så att bakomvarande förare bländas.

Vägmärke axeltryck

Halvljus

I dagsljus ska halvljus användas, det är dock tillåtet att använda annat ljus.
Annat ljus är ljus som avges från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt.

Helljus

I mörkerkörning räcker inte halvljuset till för att du ska upptäcka hinder för att kunna hinna stanna i tid. När du kör 70 kilometer i timmen kan det skilja 250 meter i sikt mellan att använda helljus och halvljus.
Med helljus kan du se en person på 300 meters håll.
Vid möte är det viktigt att blända av när avståndet till framförvarande eller mötande fordon är sådant att föraren kan bli bländad.

Varningsblinkers

När varningsblinkers är påslaget blinkar alla fyra blinkerslamporna samtidigt.
Varningsblinkers ska användas i nödsituationer för att varna andra fordon då du blivit stillastående p.g.a motorhaveri eller en olycka. Du får också använda den om du måste köra extremt långsamt på en väg med snabb trafik eller om bilen behöver bogseras.

Gå tillbaka