Bensin

Är det vanligaste drivmedlet för motordrivna fordon idag. Bensin är vanligtvis tillverkad av råolja och är miljöklassad efter renhet.
Bensin miljöklass 1: Har b.la en låg svavel-, bensen och aromathalt (från och med år 2005 krävs minst denna kvalitet på bensin inom EU).
Bensin miljöklass 2: Innehåller betydligt högre halter av bland annat svavel, denna bensin 2 får inte användas av vägfordon.

Bensinpump
Gå tillbaka