Däck

Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster.
Tänk på att mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att ge bra friktion vid fuktig vägbana.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Vid vinterväglag under perioden 1 december - 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil klass I (*), lätt lastbil, lätt buss och personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.

För lastbil, buss och personbil klass II med totalvikt över 3,5 ton ska mönsterdjupet vid vinterväglag vara minst 5 millimeter på fordonets samtliga däck under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

*) till personbil klass I hör samtliga fordon klassificerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II (husbil).

Inga krav på att däck ska vara nya

Det finns inget ålderskrav för däck. Vid de undersökningar som har gjorts har man inte kunnat se någon tydlig försämring av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper. Men det är viktigt att mönsterdjupet och dubbarna är bra och att däcken lagras svalt, torrt och mörkt.

Kontrollera lufttrycket med jämna mellanrum

Fel lufttryck kan påverka köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Rätt lufttryck för däcken till din bil kan du hitta i bilens instruktionsbok.

Däckmärkning

För att ett dubbat eller odubbat vinterdäck ska få användas i vinterväglag måste däcket vara märkt med något av följande beteckningar:

- M.S
- M&S
- M+S
- Mud and Snow
- MS
- M-S

Det finns dock däck som har märkning M och S anpassade för terrängkörning, dessa däck får ej användas vid vinterväglag.

Däck på släp

Allt fler personbilssläp har boggiaxlar dvs två axlar som är placerade mindre än 2 meter från varandra.
På ett släp med boggiaxlar är däcksvalet extra viktigt, speciellt utsatt är däcken på den bakre axeln.
För att gardera sig mot däckexplosioner är rekommendationen att utrusta boggin med stålradialdäck som har en bättre hållbarhet. Radialdäck på släpvagnar ger generellt bättre körstabilitet än diagonaldäck.

Om dubbdäck används på bilar, lätta lastbilar eller bussar som har en totalvikt på högst 3,5 ton måste även släpvagnen ha dubbdäck vid vinterväglag. Vid tvillingmontage behöver dubbdäck dock endast finnas på de båda yttre eller inre hjulen.

Regummerade däck

Är ett gammalt däck som försetts med nytt gummi.
Regummerade däck är ofta något billigare än traditionella däck men i och med att mindre olja använts vid tillverkningen är de också vänligare mot miljön.

Däck vinterdäck, dubbdäck, mönsterdjup
Gå tillbaka