Stanna och parkera

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera.
Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Vad är parkering?

Att parkera innebär att ställa upp ett fordon med eller utan förare, utom när man gör det

 • för att trafikförhållandena kräver det
 • för att undvika fara
 • för att låta en passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att lasta av eller på gods.

Vad är stannande?

Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar

 • för att undvika fara
 • för att trafikförhållandena kräver det, eller
 • för att parkera (se ovan)

På b.la dessa platser är det inte tillåtet att parkera:

 • Inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning.
 • På en gågata eller gångfartsområde.
 • Framför en infart.
 • På en huvudled.
 • På en busshållplats.
 • Bredvid ett annat 4-hjuligt fordon längs en väg.
 • På en plats som märkts ut som mötesplats på exempelvis en smal väg.

På b.la dessa platser är det inte tillåtet att stanna:

 • I en cirkulationsplats.
 • På ett spärrområde.
 • I en körbana för linjetrafik.
 • I en tunnel.
 • I en järnvägskorsning.
 • I eller i närheten där sikten är skymd exempelvis precis efter ett backrön.
 • På ett övergångsställe.
 • På en motorväg eller motortrafikled.
Parkeringsregler, stanna på rätt sätt
Gå tillbaka