Vattenplaning

Vid vattenplaning kan en förare helt tappa kontroll över fordonet. Trots att det till synes inte finns någon stor mängd vatten på vägen.
När vägbanan är blöt bildas ett skikt av vatten mellan däcket och vägen. Ju snabbare man kör, desto mer vatten pressas in under däcket och till slut kan inte bilens vikt trycka bort vätskan och däcket tappar kontakten med vägen. Bilen kan då få sladd eller börja glida och vattenplaning har uppstått.

För att förhindra att vattenplaning uppstår bör man kontrollera:

- Att däckmönstret är tillräckligt (minst 3 mm djup).
- Att man håller en lägre hastighet då körbanan är blöt.
- Att man har rätt lufttryck i däcken.
- Att man inte kör i spår eller vattenansamlingar när vägbanan är blöt.


Lätta bilar löper en större risk att drabbas av vattenplaning än tyngre fordon. Tänk även på att en bil med breda däck vattenplanar lättare än ett fordon med smala däck.

Gå tillbaka