Vägen till körkort

I denna guide visas stegen som krävs till körkortet för behörigheterna AM till DE och de vanliga kostnaderna och avgifterna för respektive körkortsbehörighet.
Kostnader, avgifter och steg till körkortet.
Körkortstillstånd
Innan du får börja övningsköra och göra körkortsprov måste du ha ett godkänt körkortstillstånd från Transportstyrelsen. Tänk på att ansöka om körkortstillståndet i god tid innan du tänkt börja övningsköra.

Körkortsprov kan bokas via Trafikverkets e-tjänst.

Välj behörighet:

AM EU-moped AM

A Motorcykel A1, A2, A

B Bil B, B96, BE

C Lastbil C, C1, C1E, CE

D Buss D, D1, D1E, DE

BEHÖRIGHET - AM (Moped)

Ett AM-körkort ger dig rätt att köra moped klass 1, 2, traktor och motorredskap klass 2.

Övningskörning

Om du vill övningskörs måste du ha fyllt minst 14 år och 9 månader samt vara inskriven hos en utbildare och övningsköra med dem. Det är inte tillåtet att övningsköra privat.

Inför teoriprovet

Teoriprovet innehåller 65 frågor, för godkänt krävs minst 52 rätt. Provtiden är 50 minuter. Du kan öva med KTP Trafikskola för AM-behörighet som är anpassat för EU-moped.

För AM-behörighet är det ingen uppkörning, om du klarar teoriprovet har du körkortet!

BEHÖRIGHET - A1, A2, A (Motorcykel)

A-körkort ger bland annat rätt att köra olika typer av 2- och 3-hjuliga motorcyklar.

Inför körkortsproven

Riskutbildning

Innan du kan genomföra körkortsproven måste du ha genomfört riskutbildningen. Utbildningen består av två delar och den som du gjort riskutbildningen hos rapporterar att du genomgått denna. Riskutbildningen för bil gäller inte för A-behörigheterna. Däremot behöver du inte genomföra riskutbildningen igen om du redan har en A-behörighet och ska ta en högre A-behörighet.

Övningskörning

För att börja övningsköra måste du ha fyllt:

  • 15 år och 9 månader för behörighet A1.
  • 17 år och 7 månader för behörighet A2.
  • 23 år för behörighet A eller 19 år och 6 mån om du haft A2 minst 1,5 år eller 17 år och 6 mån om du övningskör med trafikskola där trafikskoleläraren följer med på motorcykeln vid körning.

Vid privat övningskörning måste du ha med dig en godkänd handledare som ska ha med sig handledarbeviset. En grönvit skylt med texten ’Övningskör’ ska vara placerad så att den är väl synlig för bakomvarande fordon exempelvis på dräkten.

Teoriprov / kunskapsprov

Inför teoriprovet kan du öva med KTP Trafikskola A som är anpassat för A-behörigheterna.
Teoriprovet innehåller 65 frågor, för godkänt krävs minst 52 rätt. Provtiden är 50 minuter.

Körprov / uppkörning

Provet inleds med en säkerhetskontroll. Manöverprovet består av en Låg- och en högfartsdel samt bromsning (inbromsning från 90- och 70 km/tim till stillastående). Följande krav ställs på fordonen vid uppkörningen:

  • A1 – Motorn ska ha en cylindervolym mellan 120-135 kubikcentimeter, en maximal nettoeffekt på 11 kilowatt samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt på högst 0.1 kilowatt / kilo. Motorcykeln måste även kunna köras i minst 90 km / tim.
  • A2 - Motorn ska ha en cylindervolym på minst 395 kubikcentimeter, nettoeffekt mellan 25-35 kilowatt samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt på högst 0.2 kilowatt / kilo. Motorcykeln måste även kunna köras i minst 100 km / tim.
  • A – Motorn ska ha en cylindervolym på minst 595 kubikcentimeter samt en nettoeffekt på minst 40 kilowatt.

BEHÖRIGHET - B, B96, BE (Bil och släp)

B-körkort ger bland annat rätt att köra olika typer av 3- och 4-hjuliga fordon med tillkopplad släpvagn.

Inför körkortsproven

Riskutbildning (endast vid B)

Innan du kan genomföra körkortsproven måste du ha genomfört riskutbildningen. Utbildningen består av två delar och den som du gjort riskutbildningen hos rapporterar att du genomgått denna.
Riskutbildningen för motorcykel gäller inte för B-behörighet.

Introduktionsutbildning (endast vid B)

Om du ska övningsköra privat behöver du och din handledare genomgå en introduktionsutbildning innan övningskörningen.

Övningskörning

För att börja övningsköra måste du ha fyllt:

  • 16 år om du enbart ska köra bil.
  • 17 år och 6 månader vid körning med lätt lastbil eller med lätt släpvagn.
  • 17 år och 6 månader vid körning för utökad B-behörighet (B96).
  • 18 år vid körning med tunga släpvagnar (BE).

Vid privat övningskörning måste du ha med dig en godkänd handledare som ska ha med sig handledarbeviset. En grönvit skylt med texten ’Övningskör’ ska vara placerad så att den är väl synlig för bakomvarande trafikanter.

Teoriprov / kunskapsprov

Inför teoriprovet kan du öva med KTP Trafikskola B eller BE som är anpassat för respektive behörighet.

För B-behörighet innehåller teoriprovet 65 frågor, för godkänt krävs minst 52 rätt. Provtiden är 50 minuter.

Kunskapsprovet för BE-behörighet innehåller 55 frågor, för godkänt krävs minst 44 rätt. Provtiden är 40 minuter.

För utökad B-behörighet behöver du inte göra något teoriprov.

Efter teoriprovet får du genomföra körprovet oavsett om teoriprovet är godkänt eller underkänt, körprovet ska genomföras inom 14 dagar från det att du skrev teoriprovet.

Körprov / uppkörning

B-behörighet: Provet inleds med en säkerhetskontroll. Därefter får du köra i minst 25 minuter, den totala provtiden är c:a 45 minuter.
Utökad B (B96): Innan säkerhetskontrollen får du börja med att koppla ihop bilen och släpet. Därefter får du köra i minst 25 minuter.
BE-behörighet: Innan säkerhetskontrollen får du börja med att koppla ihop bilen och släpet. Du kan även få frågor kring lastsäkring och bli ombedd att förklara uppgifter i registreringsbeviset. Därefter får du göra ett manöverprov i högst 10 minuter. Därefter körning i trafik i minst 25 minuter.

BEHÖRIGHET C, C1, CE, C1E (Tung lastbil och släp)

C-körkort ger bland annat rätt att köra olika typer av lastbilar med tillkopplade lätta och tunga släpvagnar.

Övningskörning

För att övningsköra privat för en C-behörighet måste du ha körkort med B-behörighet samt ha fyllt minst:

  • 18 år för C1- eller C1E-behörighet.
  • 20 år för C- eller CE-behörighet.

Vid privat övningskörning måste du ha med dig en godkänd handledare som ska ha med sig handledarbeviset. En grönvit skylt med texten ’Övningskör’ ska vara placerad så att den är väl synlig för bakomvarande trafikanter.

Undantag för ålder vid övningskörning: Om du går en yrkesförarutbildning för godstransporter får du börja övningsköra vid 18 års ålder. Övningskörningen får då endast ske tillsammans med skolan du utbildar dig hos.

Teoriprov / kunskapsprov

Inför teoriprovet kan du öva med KTP Trafikskola C, CE som är anpassat för C-behörigheterna.
Teoriprovet pågår högst 40 minuter och innehåller 55 frågor, för godkänt krävs minst 44 rätt.

Körprov / uppkörning

Provet inleds med en säkerhetskontroll. Du kan även få frågor kring lastsäkring och bli ombedd att förklara uppgifter i registreringsbeviset. Det ställs speciella krav på fordonet du använder vid uppkörningen. Fordonet får naturligtvis inte ha körförbud och vara i ett tillförlitligt skick ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Bilen måste kunna köras i minst 80 km/tim, vara utrustad med ABS-bromsar och färdskrivare, ha en manuell växellåda (gäller ej vid omprov) och vara registrerad i Sverige.
Vid uppkörningen måste fordonet även vara lastat med förankringsbart gods (ej djur eller farligt gods).

C1- och C-behörighet

Krav på fordon för C1:

  • Manuell växellåda.
  • Totalvikt på mellan 4 och 7,5 ton.
  • Minst 5 meter lång.
  • Lastad till minst halva maximilasten.
  • Lastutrymmet ska vara en sluten lådkonstruktion som är minst lika bred och hög som förarhytten.

Krav på fordon för C, inom parantes gäller om fordonet togs i bruk innan 2003-10-01:

  • Registrerad i Sverige.
  • Manuell växellåda med minst 8 framåtväxlar.
  • Totalvikt på minst 16 ton (14 ton).
  • Minst 8 meter lång (7 meter).
  • 2,4 meter bred med ett axelavstånd på minst 4 meter.
  • Lastad till minst 2/3 av bilens lastvikt på väg som tillhör BK1.
  • Lastutrymmet ska vara en sluten lådkonstruktion som är minst lika bred och hög som förarhytten.
  • (Höjd på minst 3,5 meter).

Körningen pågår i trafik under minst 45 minuter. Du kommer även att bli ombedd att genomföra ett eller flera körmoment:

  • Backning och svängning samtidigt.
  • Parkering på parkeringsplats, vid lastning och lossning intill lastramp eller brygga.
  • U-sväng.
  • Uppställning mellan, bakom eller framför ett annat fordon.
  • Starta i med- eller motlut.

C1E- och CE-behörighet

Det ställs speciella krav på fordonet du använder vid uppkörningen. Fordonet får naturligtvis inte ha körförbud och vara i ett tillförlitligt skick ur trafiksäkerhetssynpunkt. Fordonet måste även vara registrerat i Sverige.

Krav på bilen eller lastbilen för C1E:

  • Totalvikt på mellan 4 och 7,5 ton.
  • Minst 5 meter lång.

Krav på släpfordonet för C1E:

  • Totalvikt på minst 1250 kg.
  • Bruttovikt på minst 800 kg.

Krav på fordonskombinationen för C1E:

  • Minst 8 meter lång.
  • Lastad till minst halva maximilasten.
  • Lastutrymmet ska ha formen av en sluten lådkonstruktion och vara minst lika hög och bred som förarhytten. Utrymmet får vara något smalare än förarhytten om sikten bakåt är möjlig när bilens sidobackspeglar används.

Krav på bilen eller lastbilen för CE, inom parantes gäller om fordonet togs i bruk innan 2003-10-01:

  • Minst 8 framåtväxlar.
  • Totalvikt på minst 16 ton (14 ton).
  • Minst 8 meter lång (7 meter).
  • Axelavstånd på minst 4 meter.

Krav på släpfordonet för CE:

  • Totalvikt på minst 18 ton.
  • Axelavstånd på minst 4 meter.
  • Minst 7,5 meter lång.

Om släpet har boggi ska det vara minst 3,5 meter mellan framaxeln och den främsta boggiaxeln.

Krav på fordonskombinationen för CE:

  • Minst 18 meter lång (16 meter).
  • Totalvikt på minst 30 ton.
  • Minst 2,4 meter bred.
  • Utrustad med ABS-bromsar.
  • Lastutrymmet måste vara minst 3,5 meter högt.
  • Lastad till minst 2/3 av tillåten lastvikt på väg som tillhör BK1.

BEHÖRIGHET D, D1, DE, D1E (Tung buss och släp)

D-körkort ger bland annat rätt att köra olika typer av bussar med tillkopplad släpvagn.

Övningskörning

För att övningsköra privat för en D-behörighet måste du ha körkort med B-behörighet samt ha fyllt minst:

  • 20 år för D1- eller D1E-behörighet.
  • 23 år för D- eller DE-behörighet.

Vid privat övningskörning måste du ha med dig en godkänd handledare som ska ha med sig handledarbeviset. En grönvit skylt med texten ’Övningskör’ ska vara placerad så att den är väl synlig för bakomvarande trafikanter.

Undantag för ålder vid övningskörning: Om du går en bussförarutbildning i gymnasieskolan eller hos komvux får du börja övningsköra vid 18 års ålder.
Om du går en yrkesförarutbildning för bussförare i annan skola med tillstånd får du börja övningsköra vid 20 års ålder.
Övningskörningen får då endast ske tillsammans med skolan du utbildar dig hos.

Teoriprov / kunskapsprov

Inför teoriprovet kan du öva med KTP Trafikskola D, DE som är anpassat för D-behörigheterna.
Teoriprovet pågår högst 40 minuter och innehåller 55 frågor, för godkänt krävs minst 44 rätt.

Körprov / uppkörning

Provet inleds med en säkerhetskontroll. Du kan även få frågor kring lastsäkring och bli ombedd att förklara uppgifter i registreringsbeviset. Det ställs speciella krav på bussen du använder vid uppkörningen.
Fordonet får naturligtvis inte ha körförbud och vara i ett tillförlitligt skick ur trafiksäkerhetssynpunkt. Bussen måste även kunna köras i minst 90 km/tim, vara utrustad med ABS-bromsar och färdskrivare samt vara registrerad i Sverige.
Körningen pågår i trafik under minst 45 minuter. Du kommer även att bli ombedd att genomföra ett eller flera körmoment:

Fordonskrav för uppkörning inom D-behörighet

Krav på bussen för D1-behörighet:

  • Totalvikt på minst 4 ton.
  • Mellan 5 och 8 meter lång.
  • Plats för högst 16 passagerare exklusive föraren.
Krav på bussen för D och DE, (inom parantes gäller fordon som tagits i bruk innan 2003-10-01):
  • Minst 10 meter lång (9 meter).
  • Minst 2,4 meter bred och 3 meter hög.
Krav på bussen för D1E:
  • Totalvikt på minst 4 ton.
  • Mellan 5 och 8 meter lång.
  • Plats för högst 16 passagerare exklusive föraren.
Krav på släpvagnen för D1E och DE:
  • Totalvikt på minst 1250 kg.
  • Lastad till minst halva maximilasten med förankringsbart gods.
  • Bruttovikt på minst 800 kg.
  • Lastutrymmet ska ha formen av en lådkonstruktion och vara minst 2 meter hög och 2 meter bred.

Så bedöms körprovet hos Trafikverket

För att bli godkänd på körprovet ska du naturligtvis känna till trafikreglerna samt ha vissa fordonskunskaper om bilen och förstå vilka risker som kan uppstå om bilen inte fungerar som den ska. Exempelvis känna till vilka risker som kan uppstå vid körning med för lite luft i däcken eller kunna förklara de olika symbolerna på instrumentpanelen.
Du ska även känna till hur körsättet påverkar bränsleförbrukningen och hur man kör sparsamt. Trafikinspektören kontrollerar även ditt körsätt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Du ska vara medveten om vilka risker som kan uppstå i olika situationer och kunna köra med goda säkerhetsmarginaler.

Prövotid

Alla som får körkort i Sverige har en prövotid på två år. Om du gör dig skyldig till någon förseelse som leder till att körkortet återkallas under prövotiden måste du göra ett nytt teoriprov samt uppkörning för att återfå körkortet. Prövotiden anges med koden 100 på körkortet.

Gå tillbaka