Järnvägsövergångar

Vid passeringen av en järnvägsövergång bör man alltid vara extra uppmärksam även om det finns ljud- och ljussignaler.

Anpassa alltid farten efter hur sikten och väglaget är vid den aktuella järnvägsövergången och om sikten är helt skymd kan du behöva stanna innan du passerar korsningen.

Tänk på att det är förbjudet att parkera 30 meter innan och efter korsningen.

Järnvägskorsning
Gå tillbaka