Högerregeln - Fakta

Denna regel kan betraktas som en grundläggande väjningsregel för vägkorsningar.
När två vägar korsar varandra och inget vägmärke finns i korsningen gäller högerregeln. Detta innebär att den trafikant som kommer från vänster måste lämna företräde för den trafikant som kommer från höger.
På huvudleder gäller ej högerregeln.

Högerregelskorsning
Gå tillbaka