Dimljus - Fakta om dimljusen

Får användas vid dimma eller kraftig nederbörd.
Dimljus får aldrig användas tillsammans med halvljus.

Det är tillåtet använda dimbakljus om sikten är kraftigt nedsatt, men inte så att bakomvarande förare bländas.

Dimljus bör användas vid tät dimma
Gå tillbaka