Handledare vid övningskörning

Många som ska ta körkort idag börjar med att övningsköra privat. Innan man kan börja övningsköra finns vissa krav som behöver uppfyllas dels på eleven som ska övningsköra samt att det finns en godkänd handledare som närvarar vid övningskörningen. Handledare

Allmänt om handledare

Privat övningskörning med bil kräver en godkänd handledare. Det är handledaren som är ansvarig förare under övningskörningen även fast du inte kör bilen. Vid en trafikförseelse kan därför handledaren bli straffad även fast eleven kör fordonet. Handledarskap ansöks och beviljas av Transportstyrelsen. Att ansöka om handledarskap kostar ingenting. En handledare behöver vara godkänd för en viss elev. Det är möjligt att vara handledare åt högst 15 elever samtidigt. Du kan ansöka om handledarskap via: https://etjanst.transportstyrelsen.se/extweb/handledare

Krav

För att bli handledare krävs det att personen har ett giltigt körkort och är minst 24 år gammal.

Eleven behöver ha ett godkänt körkortstillstånd och eleven och handledare behöver ha gått en introduktionsutbildning inom de senaste 5 åren.

Handledarbevis

Vid övningskörning ska handledarbeviset alltid finnas med för att kunna visas upp vid kontroll.

Ett handledarbevis är giltigt i 5 år. Om handledarens körkort blir återkallat under tiden behöver en ny ansökan om handledarskap genomföras. Om elevens körkortstillstånd förnyas under tiden behöver inte ett godkänt handledarskap förnyas.

Gå tillbaka