Vänstersväng

Den vanligaste olycksorsaken vid vänstersväng är att bli påkörd bakifrån av ett annat fordon.

Enligt lagen måste en fordonsförare som ska svänga i en korsning förvissa sig om att det kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanter på den körbana fordonsföraren avser att svänga in på. Dessutom får fordonsföraren endast svänga i en korsning om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning.

Om du som fordonsförare inte bedömmer att en vänstersväng inte kan ske utan risk är det bättre att sväng till höger i korsningen och vända på en riskfri plats och sedan köra rakt fram i korsningen.

Om inte möjligheten finns att svänga till höger i korsningen kan man fortsätta rakt fram förbi korsningen till nästa möjlighet att svänga till höger och sedan vända och köra tillbaka och göra en högersväng. En del korsningar med mycket trafik har byggts om med en s.k Spansk sväng. Detta innebär att vänstersväng förbjuds och den som ska svänga vänster, först svänger av på en avfart till höger och sedan köra rakt fram genom korsningen.

Den farliga vänstersvängen
Gå tillbaka