Mått & Vikter

Axeltryck

Axeltryck avser det tryck som en hjulaxel överför till vägbanan.

Vägmärke axeltryck

BK1

92 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt.

Vägmärke axeltryck

BK2

För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt.

Vägmärke axeltryck

Boggitryck

Det sammanlagda tryck som två hjulaxlar överför till vägbanan.

Vägmärke axeltryck

Reaktions- broms- och stoppsträcka

Reaktionssträcka - Den sträckan som fordonet hinner rulla från det att föraren upptäcker en fara till dess att föraren börjar bromsa.

Bromssträcka - Den sträcka som fordonet rullar från att bromsningen börjar till dess att fordonet står stilla.

Stoppsträcka - Den sammanlagda sträckan av reaktions- och bromssträcka.

Tjänstevikt

Den sammanlagda vikt av fordonet i normalt skick med verktyg som tillhör fordonet, bränsle, reservhjul, vatten samt föraren (OBS! Förarens vikt ingår inte i tjänstevikten för MC).

Totalvikt

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer, utom föraren, och den mängd gods som fordonet är avsett för.

Gå tillbaka