Böter - Belopp

Här kan du se hur mycket man de olika bötesbeloppen är för olika förseelser exempelvis fortkörning eller köra mot rött.

Trafiköverträdelser
Köra mot rött ljus 3000 kr
Inte ha bilbälte påtaget under körning 1500 kr
Överskridit spärrlinje 1500 kr
För kort avstånd till framförvarande fordon 2000 kr
Kört om strax före eller i skymd kurva / strax före och på backkrön 3000 kr
Inte iaktagit stopplikt 2500 kr
Inte tillämpat högerregeln 2000 kr
Inte iaktagit väjningsplikt 2000 kr
Hastighetsöverträdelser / Fortkörningsböter
När hastigheten är begränsad till 50 km/tim eller lägre.
Överträdelse med 1-10 km/tim 2000 kr
Överträdelse med 11-15 km/tim 2400 kr
Överträdelse med 16-20 km/tim 2800 kr
Överträdelse med 21-25 km/tim 3200 kr
Överträdelse med 26-30 km/tim 3600 kr
Överträdelse med 31-40 km/tim 4000 kr
När hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/tim
Överträdelse med 1-10 km/tim 1500 kr
Överträdelse med 11-15 km/tim 2000 kr
Överträdelse med 16-20 km/tim 2400 kr
Överträdelse med 21-25 km/tim 2800 kr
Överträdelse med 26-30 km/tim 3200 kr
Överträdelse med 31-35 km/tim 3600 kr
Överträdelse med 36-50 km/tim 4000 kr
Gå tillbaka