Halvljus

I dagsljus ska halvljus användas, det är dock tillåtet att använda annat ljus.
Annat ljus är ljus som avges från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt.

Gå tillbaka