Omkörning till höger

Omkörning till höger får ske om:

- Vägen har minst 2 st körfält där trafiken går i samma riktning och den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller lägre.
- Vägmaskiner är i arbete.


Omkörning till höger ska ske om:

- Framförvarande fordon ska svänga till vänster.

Omkörning till höger får inte ske om: - Framförvarande fordon ska svänga till höger.

Gå tillbaka