Barn i trafiken

Varje år skadas flera hundra barn i trafiken (de flesta barnolycksfall med dödlig utgång är trafikolyckor) det är därför viktigt att som fordonsförare känna till de begränsningar ett barn har i trafiken.
Barn i förskole- och lågstadieåldrarna har svårt att ställa om blicken från närseende till fjärrseende. Dessutom har barn ett snävare synfält än vuxna, med sämre möjligheter att uppfatta rörelser ur ögonvrån. Barn har svårare än vuxna att bedöma avstånd och hastigheter.

Barns förmåga begränsas även av att deras hörsel inte är färdigutvecklad. Barn kan inte i samma utsträckning som vuxna uppfatta varifrån ljud kommer.

Lagen säger att fordonsförare ska visa särskild hänsyn mot barn.
Detta innebär att du måste vara extra uppmärksam om det finns barn på eller vid vägen. Att du ska hålla en låg fart och ett stort avstånd i sidled när du passerar ett barn.

Barn i trafiken
Gå tillbaka