Frågebild
Detta är fråga som ingår i körkortsprov online som är helt gratis.
Gå till körkortsprovet